06 نوامبر

جایزه مغز و شناخت اهوازی، معتبرترین جایزه علوم اعصاب و شناختی در کشور

🏆جایزه مغز و شناخت اهوازی، معتبرترین جایزه علوم اعصاب و شناختی در کشور است که از طرف انجمن علوم اعصاب ایران و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری، هر ساله به دانشگران و پژوهشگران برتر جوان کشور تعلق می گیرد.

🏅۳ نفر اول مسابقات دانش مغز، جایزه مغز و شناخت اهوازی را دریافت می کنند.