03 ژانویه

اطلاعیه شماره ۳ در خصوص اعتراض به سوالات

📣 اطلاعیه شماره ۳ دبیرخانه اجرایی مسابقه ملی دانش مغز

💠 کمیته‌ی علمی مسابقه دانش مغز در خصوص اعتراض به سوالات اطلاعیه زیر را صادر نموده‌است:

⚠️ ضمن تشکر از تمام دانش آموزان، اولیا و دبیران محترمی که از طریق سایت رسمی آزمون نسبت به سوال یا سوالاتی از آزمون اعتراض نموده و به بیان توضیح پرداخته بودند. تمام اعتراض‌هایی که به شکل رسمی ثبت گردیده بود توسط این کمیته بررسی و تحلیل شد و با منابع آزمون مرحله اول و سایر مراجع معتبر علوم اعصاب بررسی گردید و در نتیجه، هیچ کدام از اعتراضات ثبت گردیده وارد نبودند.

⚠️ بنابراین کلید نهایی آزمون که پاسخ برگ‌ها بنا به آن تصحیح گردید همان کلید اولیه‌ای است که پیش تر در سایت رسمی آزمون و کانال سیناپس منتشر شده بود.

پاسخ