12 اکتبر

کسب مقام چهارم جهانی در مسابقات Brain Bee توسط دانش آموز ایرانی

شایان باقری دانش آموز نخبه ایرانی، مقام چهارم مسابقات جهانی علوم اعصاب دانش آموزی با عنوان World Competition of

Brain Bee 2016 را کسب کردند.

آقای شایان باقری دانش آموز دوره اول متوسطه از دبیرستان میرزاکوچک خان رشت به عنوان نماینده ایران در مسابقات جهانی دانش آموزی علوم اعصاب، مقام چهارم این دوره را در شهر کپنهاگ دانمارک کسب کردند. این مسابقات سالیانه با حضور برگزیدگان کشورهای مختلف برگزار می گردد و ایران برای دومین بار در این مسابقات شرکت کرده است. مسابقات امسال در تاریخ دهم تا چهاردهم تیرماه با حضور نمایندگان ۲۶ کشور برگزار شد و نماینده ایران بالاتر از کشورهای امریکا، انگلیس و ژاپن به مقام افتخارآمیز چهارم رسید.

دکتر علی شهبازی مسول برگزاری مسابقات Brain Bee کشوری افزودند شایان ۱۵ ساله و دانش آموز سال سوم دوره اول متوسطه هستند و تنها شش ماه است که با علوم اعصاب آشنا شده اند. ایشان در مرحله اول مسابقات کشوری که با حضور بیش از ۴۰۰ دانش آموز برگزار گردید مقام اول را کسب کردند، و همچنین در مرحله دوم مسابقات کشوری که به زبان انگلیسی در اردیبهشت سالجاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد توانستند مقام نخست را کسب نمایند.

دکتر شهبازی بعنوان مربی و نماینده انجمن علوم اعصاب ایران در این مسابقات افزودند که مرحله جهانی مسابقات در پنج حیطه نوروآناتومی، نوروهستولوژی، تشخیص بالینی، آزمون کتبی و مرحله شفاهی با حضور اساتید صاحب نام علوم اعصاب از دانشگاههای معتبر دنیا برگزار گردید که خوشبختانه شایان باقری در چهار مرحله از آزمون، صاحب مقام اول یا دوم شدند و در نهایت به مقام چهارم رسیدند. لازم به ذکر است که شرکت کنندگان کشورهای دیگر عمدتا سال آخر دبیرستان بودند و شایان یکی از جوانترین شرکت کنندگان مسابقات بود. بازخورد موفقیت دانش آموز ایرانی در این مسابقات فراتر از حد انتظار بود و کمیته برگزاری مسابقات در تمام مراحل از موفقیت دانش آموز نخبه ایرانی با وجود سن کم ایشان ابراز خوشحالی و شگفتی نمودند. شایان باقری علاوه بر موفقیت در این آزمون دارای مقام هشتم کشوری در مسابقات روبوکاپ ایران اپن سال ۱۳۹۴ به عنوان برنامه نویس تیم روباتیک رشت بوده و همچنین عضو تیم بسکتبال نوجوانان رشت بوده اند.

استادیار گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران افزودند، شایان باقری در مرحله آماده سازی سه هفته ای قبل از مسابقات جهانی در هر پنج حیطه آزمون توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد آموزش قرار گرفتند.

عضو کمیته دانش آموزی انجمن علوم اعصاب و شورای دانش آموزی ستاد علوم شناختی افزودند که این مسابقات تحت نظر انجمن علوم اعصاب ایران و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی برگزار میگردد و طبق برنامه ریزی انجام شده برای مسابقات سال آینده در کشور امریکا، مرحله اول مسابقات کشوری در اواخر مهر ماه سال جاری و مرحله دوم در اواخر فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که امسال مسابقات کشوری با حضور نمایندگان اکثر استانهای کشور برگزار خواهد شد

 

 

 

پاسخ