09 اکتبر

کدام نواحی مغزی هنگام ادراک چهره فعال می شوند؟

 تصویر بالا شبکه های مهم در ادراک چهره را نشان می دهد. تصویر A لوب اکسیپیتال (Occipital Lobe) را به رنگ قرمز نشان می دهد که مسئول تفسیر اطلاعات دریافتی از چشم است.در تصویر B شکنج فوزی فرم (Fusiform Gyrus) را به رنگ سبز می بینید که در تشخیص چهره ی افراد و حالات چهره درگیر است و رنگ سبز پایین آمیگدلا (Amygdala)را نشان می دهد که در درک هیجانات نقش دارد.زمانی که این شبکه در حوادثی مانند رانندگی آسیب می بیند، افراد در بازشناسی چهره ی دیگران و تفسیر هیجانات و حالات چهره به مشکل برخواهند خورد. در مواردی که آسیب دیدگی بسیار شدید است، افراد در شناسایی چهره ی خود در آینه نیز با مشکل مواجه می شوند که به این شرایط ادارک پریشی چهره می گویند(Prosopagnosia). 

 لوب اکسیپیتال (Occipital Lobe) : این بخش عقبی ترین بخش مغز را تشکیل می دهد که مسئول پردازش اطلاعات دیداری است .

شکنج فوزی فرم (Fusiform Gyrus) : این ناحیه ی بزرگ در پایین لوب تمپورال قرار دارد که هنگام بازشناسی چهره، اشیا و ادراک حالات چهره فعال می شود.

 آمیگدلا (Amygdala) : این ناحیه بخشی از سیستم لیمبیک است که در پاسخ به هیجانات و حافظه ی هیجانی بخصوص ترس ایفای نقش می کند.

پاسخ