09 اکتبر

ورزش و عملکرد مغز

🔶 تحقیقات جدید نشان می‌دهند که ورزش منظم می‌تواند به طور چشمگیری خطرات افسردگی را کاهش داده و باعث بهبود عملکردهای_شناختی و حافظه شود.ورزش بر آزادسازی هورمون‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی تاثیر می‌گذارد که باعث می‌شوند احساس بهتری داشته باشیم.

🔶 توام با افزایش سن، حجم مغز نیز کاهش می‌یابد. بررسی مطالعات کنترل شده نشان می دهد افرادی که برنامه‌ی تمرینات ورزشی مانند راه رفتن، دویدن یا دوچرخه سواری داشتند، در مقایسه با افرادی که ورزش نکرده بودند، افزایش نسبتا خوبی در حجم هیپوکامپ (بخش درگیر در یادگیری و حافظه) داشتند.

پاسخ