20 دسامبر

مغز انسان از روابط دوستانه لذت می برد

آیا مهم است که با هم دوست باشیم؟ چرا از گذراندن وقت با دوستان لذت می‌بریم؟ تحقیقات علوم اعصاب به ما کمک می‌کند تا به برخی از این پرسش‌ها پاسخ دهیم.​ بخشی از دلیل این که مغز انسان بسیار پیچیده است این است که تعامل ما با دیگران بسیار پیچیده است؛ ما موجوداتی اجتماعی هستیم و هزاران سال است که در گروه‌ها زندگی می‌کنیم. مغز ما توانایی رسیدگی به پیچیدگی دنیای اجتماعی را که گونه‌ی ما (انسان‌ها) ایجاد کرده‌، توسعه داده ‌است. ما تعاملات خود را در سطوح مختلف پیچیدگی سازماندهی می‌کنیم، می‌توانیم به همسایگان خود کمک کنیم، به یک ملت تعلق داریم، و خود را به عنوان بخشی از جهان بزرگ می‌شناسیم. اما چرا انسان‌ها چنین سازمان‌های اجتماعی پیچیده‌ای را توسعه داده‌اند؟ قطعا همکاری با دیگران برای ما به عنوان یک گونه مفید بوده‌است.همکاری با دیگران در فرآنید تکاملی می توانسته بقای انسان را تصمین کند.

تحقیقات نشان می‌دهد که انسان‌هایی که از نظر اجتماعی منزوی هستند نه تنها میزان بالاتری از افسردگی را گزارش می‌دهند، بلکه بیشتر از دیگران بیمار می شوند و زندگی کوتاه تری دارند. بسیاری از عملکردهای مغز به ما اجازه می‌دهند تا تعاملات انسانی سالم داشته باشیم. یکی از این عملکردها همدلی است. همدلی به ما این امکان را می‌دهد که  واکنش احساسی دیگران را درک کنیم و به آن پاسخ دهیم. بخش کلیدی همدلی “نظریه ذهن” است، توانایی درک احساسات، باورها، افکار و نیات دیگران. بدون درک این موضوع، ما از این توانایی در هر زمانی که با خانواده، دوستان، همکلاسی‌ها و معلمان ارتباط برقرار می‌کنیم استفاده می‌کنیم: به منظور داشتن تعاملات اجتماعی سالم، باید بتوانیم درک کنیم که آن‌ها متفاوت از ما فکر می‌کنند و احساس متفاوتی نسبت به ما دارند. در یک پژوهش با تصویر برداری از مغز مشخص شده است شبکه مغز هنگام فکر کردن به ذهن خودمان و ذهن یک دوست مشابه و فعالیت مغز وقتی که سعی می‌کنیم ذهن یک غریبه را درک کنیم، متفاوت است. یعنی مغز ما تفاوتی را در نحوه پاسخ دادن به دوستان در برابر افراد ناشناس ایجاد می‌کند.همچنین تحقیقات نشان می‌دهند که یادگیری در کلاس با معلمان و دوستان از یادگیری به صورت انفرادی موثرتر است. شواهدی دیگر نشان‌ می دهند صرف زمان با دوستان باعث فعالیت بیشتر در سیستم پاداش مغز می گردد . به طور خلاصه، سهم مغز در تعاملات اجتماعی انسان پیچیده است و هنوز کاملا درک نشده است.آنچه اکنون واضح است این است که مغز ما از ایجاد شبکه های دوستی لذت می‌برد و گذراندن وقت با دوستان می‌تواند تاثیرات بسیار مثبتی بر یادگیری، سلامتی وکیفیت زندگی داشته باشد. ​

پاسخ