05 اکتبر

مراحل شکل گیری حافظه در مغز

✅ رمزگذاری ( Encoding ) : رمزگذاری اولین مرحله از حافظه است و شامل اطلاعات اولیه ای است که برای شکل گیری حافظه مورد نیاز است. این اطالاعات شامل تمام اطلاعات اولیه ای است که از تمامی حواس خود می گیریم. یکی از مواردی که روی دریافت اطلاعات در این مرحله ممکن است تاثیر بگذارد 📣”توجه” است . از طرفی مغز ما تنها قادر است بخشی از اطلاعات موجود در محیط اطرافمان را دریافت کند و توان دریافت و پردازش اطلاعات محدودی را دارد. از این رو سیستم توجهی اطلاعات مهمتر و اطلاعاتی که به طور مستقیم به آن نیاز داریم را دریافت می کند.

✅ ذخیره سازی(Storage) : مرحله ی دوم ذخیره سازی است. این مرحله نگهداری اطلاعات موجود در حافظه است. یکی از مواردی که می تواند کار این مرحله را با مشکل مواجه کند گذر زمان است. با گذشت زمان به مرور جزییات یک رویداد کمتر در حافظه باقی می ماند. در این مرحله اطلاعات ابتدا به صورت حافظه ی کوتاه مدت ذخیره شده و بعد از تمرین و تکرار به روش های مختلف به حافظه ی بلندمدت منتقل می شوند.

✅ بازیابی (Retrieval) : در این مرحله اطلاعات ذخیره شده با توجه به شرایط مختلف فراخوانی می شوند. نوع سوالی که ممکن است پرسیده شود و یا شیوه ای که اطلاعات در حافظه ی بلند مدت ذخیره شده است می تواند در بازیابی اطلاعات کمک کننده باشد . ممکن است شما مواردی از موضوعات را به کمک یک داستان در حافظه ذخیره کرده باشید. مرور داستان می تواند موضوعاتی را که به آن مرتبط است بازیابی کند.

پاسخ