29 دسامبر

صدا و مغز

در حالی که گوش‌ها مسئول دریافت صوت از محیط هستند، مغز است که صدا را درک می‌کند و حس ادراکی آن را می سازد. قشر شنوایی مغز در منطقه‌ای به نام لوب تمپورال (Temporal Lobe) قرار داشته و برای پردازش و تفسیر صداها تخصیص یافته است. قشر شنوایی به انسان‌ها اجازه می دهد مانند صداهای محیطی گفتار دیگران را درک و پردازش کنند.

اگر سیگنال‌هایی از عصب شنوایی هرگز به قشر شنوایی نرسید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

وقتی قشر شنوایی شخصی به خاطر آسیب مغزی دچار مشکل می شود، فرد گاهی قادر به درک صداها نخواهد بود. به عنوان مثال، این افراد ممکن است معنی کلمات را درک نکنند، یا ممکن است قادر نباشند دو ساز موسیقی متفاوت را از هم تشخیص دهند.از آنجایی که بسیاری از مناطق مغز نیز در طول ادراک صدا فعال هستند، افرادی که دچار اختلال در قشر شنوایی شده اند اغلب می‌توانند به صدا واکنش نشان دهند. در این موارد، با وجود اینکه مغز صدا را پردازش می‌کند، قادر به ایجاد معنی از این سیگنال‌ها نیست.

 

 

پاسخ