31 اکتبر

توضیحات دکتر حق پرست، پیرامون مسابقه ی بین المللی دانش مغز (۲۰۱۹ Brain Bee )

توضیحات دکتر حق پرست، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر انجمن علوم اعصاب ایران، پیرامون مسابقه ی بین المللی دانش مغز ( ۲۰۱۹ Brain Bee )

پاسخ