برای ارتباط با برگزار کنندگان آزمون بین المللی Brain Bee با این ایمیل info@irbrainbee.ir یا با شناسه ی تلگرام Synapse_Media@ و یا از طریق فرم زیر اقدام کنید دراسرع وقت پاسخ به ایمیلتان ارسال می شود (توجه : برای دیدن پاسخ حتما پوشه ی Spam ایمیلتان را چک کنید) :

نام
ایمیل
موضوع
پیام شما