02 اکتبر

تاثیر موسیقی بر کارکردهای شناختی و عملکرد تحصیلی

🎻🎷 يادگيري موسیقی مهارت‌های شناختی و عملکرد تحصیلی کودکان را بهبود می‌بخشد.

📗بر اساس یافته‌های جدید در مطالعات علوم اعصاب، كودكانی كه درسهای ساختاری موسیقی را فرا می‌گیرند، نسبت به همسالان خود كه در کلاسهای موسیقی شرکت نمی‌کنند، از توانایی‌های شناختی بهتری برخوردار هستند. محققان دریافتند که کودکانی که از آموزش موسیقی برخوردار هستند، به طور چشمگیری در حافظه‌ی کوتاه مدت، استدلال مبتنی بر زبان و برنامه‌ریزی پیشرفت کرده و این تاثیر مثبتی بر دستاوردهای تحصیلی آنان خواهد داشت.

📗دکتر آرتور جاشکه از دانشگاه دانشگاه آمستردام VU که این مطالعه را با دکتر هانکین هونینگ و دکتر اریک اسکاردر انجام داده است، می‌گوید: ” علیرغم وجود شواهدی مبنی بر اینکه موسیقی اثرات مفیدی بر شناخت دارد، معمولا از فهرست برنامه‌های آموزشی عمومی حذف می‌شود.كودكانی كه دروس موسیقی را دریافت كرده بودند، در استدلال منطقی مبتنی بر زبان و توانایی برنامه‌ریزی، سازماندهی و تکمیل وظایف تحصیلی خود پیشرفت کرده بودند. این نشان می‌دهد که مهارت‌های شناختی در طی دروس موسیقی می‌توانند توانایی‌های شناختی کودکان را در موضوعات کاملا غیر مرتبط با یکدیگر بهبود بخشند، که منجر به پیشرفت در عملکرد تحصیلی نیز می‌شود. “

پاسخ