01 اکتبر

تاثیر خواب بر یادگیری

❇️ دانشمندان در ابتدا فکر می کردند تمام یادگیری ما در طول روز و در حین بیداری اتفاق می افتد. اما اکنون می دانیم که مغز روزها و حتی سال ها بر روی اطلاعات جدید دریافتی کار می کند و بخش زیادی از این یادگیریِ ادامه دار در حین خواب 💤 رخ می دهد. خواب در تقویت  حافظه های جدید ،هماهنگ کردن،بروز رسانی و تغییر دادن چیزهایی که از قبل یاد گرفته ایم نقش دارد. یک جورهایی مغزی که به خواب رفته می داند چه اطلاعات جدیدی برای نگه داشتن اهمیت دارند و چه اطلاعاتی باید کم کم محو شوند.

❇️ اگر خواب کافی نداشته باشید علاوه بر خستگی، با کاهش بازدهی در یادگیری و افت #توجه در روز بعد مواجه می شوید. برای اطلاعاتی که روز قبل یاد گرفته اید، عدم خواب کافی مثل این می ماند که بعد دریافت اطلاعات یادتان برود دکمه ی 💾”SAVE” را فشار بدهید!

 

پاسخ