امروز شنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۸

صفحه ورود

بازیابی کد ثبت نام

توجه! داطلبان عزیز تاریخ آزمون 17 بهمن ماه 98 می باشد. هم اکنون کارت داوطلبی خود را از این سایت دریافت نمایید.

دانش آموزان عزیز برای ورود به صفحه ثبت نام کدملی را به عنوان نام کاربری ( بدون خط فاصله)و کد ثبت نام خریداری شده را به عنوان کلمه عبور وارد نموده و وارد صفحه ثبت نام شوید