آرشیو ماهانه: می 2020

26 مه

چالش آنلاین کتاب خوانی ” مغزت رو بشناس”

گروه علمی سیناپس با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی دانش آموزان ۱۸-۱۳ سال را به یک چالش آنلاین کتاب خوانی با موضوع علوم اعصاب و دانش مغز دعوت می کند. دانش آموزان در این چالش باید فصول منتخب از کتاب “علوم اعصاب دانش مغز، مقدمه ای برای فراگیران جوان” را مطالعه کرده و در یک رقابت آنلاین به سوالات چند گزینه ای در زمان محدود پاسخ دهند. این آزمون با کمک ربات آموزشی تلگرام که در جهت پویاسازی فضای آموزش از راه دور توسعه یافته برگزار می شود.

چالش آنلاین کتاب خوانی “مغزت رو بشناس” در تاریخ پنجشنبه، ۸ خرداد ماه، ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. در انتها به سه نفر از برگزیدگان چالش جوایز نقدی اهدا خواهد شد. دانش آموزان جهت دسترسی به منبع آزمون می توانند از طریق این لینک اقدام نمایند.