برای ارتباط با برگزار کنندگان آزمون بین المللی Brain Bee با این ایمیل info@irbrainbee.ir یا با شناسه ی تلگرام Atenacog@ و یا از طریق فرم زیر اقدام کنید دراسرع وقت پاسخ به ایمیلتان ارسال می شود :

نام
ایمیل
موضوع
پیام شما