12 اکتبر

برگزاری مرحله اول سومین دوره مسابقات دانش مغز (Brain Bee)

مرحله اول سومين دوره از مسابقات بين المللي Brain Bee در روز پنجشنبه ٢٥ آذر ماه در تهران و ٢٦ استان كشور برگزار شد

و ٣٠٠٠ دانش آموز با يكديگر به رقابت پرداختند.

نتايج اين مسابقه در روز دوشنبه ٦ دي ماه از  همين سايت (باشگاه مغز و شناخت) اعلام خواهد شد.

٣٠ نفر اول مسابقه به دور دوم راه خواهند يافت.

One thought on “برگزاری مرحله اول سومین دوره مسابقات دانش مغز (Brain Bee)

پاسخ به گروه تلگرام لغو %s